Montáž antnénnych prvkov - Krížava
Rôzne Inštalácia makiet dravcov Kotvenie makety na zateplenú fasádu Celkový pohľa na mateku - ZŠ Bystričany Demontáž nestabilných striech Zdemontovaná krytina Rozoberanie strešnej konštrukcie Koncový stav
Opravy a nátery fasád bytových domov Východzí stav - Z.Nejedlého, Levice Natieracie práce Koncový stav - Z.Nejedlého, Levice Oprava a natretie fasády - Perecká ul., Levice Tmelenie panelových špár Tmelenie panelových špár Koncový stav - Perecká ul., Levice Nástrek fasády predajne METRO v Košiciach Výsledný pohľad na fasádu

Výmena žľabov a zvodov, Prievidza Výmena žľabov a zvodov, Prievidza Oplechovanie ozdobnej rímsy Vymenená ozdobná rímsa Oplechovanie striešky nad vchodom Vymenený žlab Demontáž starej krytiny, požiarna zbrojnica Hnúšťa Príprava strešnej plochy pred pokládkou krytiny Oplechovanie komína, požiarna zbrojnica Hnúšťa Montáž strešnej krytiny, požiarna zbrojnica Hnúšťa
R
E
F
E
R
E
N
C
I
E
Fasády
Iné
Priemyselné a konštrukčné práce
Klampiarske práce
Opiľovanie stromov
Odpratávanie snehu zo striech
Vešanie reklám
info@stabilityextrem.sk
StabilityExtrem 2013