Ponúkame realizáciu výškových prác a to najmä maliarske a natieračské práce vo
výškach, umývanie okien a sklenených plôch, ale aj montážne práce, tmelenie
špár v paneloch a ďalšie služby.

Kompletný zoznam poskytovaných služieb v oblasti výškové práce:
    * maliarske práce a natieračske práce (ochranné a výstražné nátery domov,
budov, stožiarov, anténnych systémov, komínov, konštrukcií mostov, striech,
bleskozvodov, zázobníkov sypaných zmesí)
    * montáže, demontáže (montážne a demontážne práce) a demolačné práce
    * čistenie (odkvapových žľabov, fasád budov, interiérové čistenie hál)
    * umývanie okien , svetlíkov a iných sklenených plôch
    * odstraňovanie nebezpečných námraz zo striech
    * prerezávanie a odpilovanie stromov v nebezpečných lokalitách
    * tmelenie panelových špár , (tesnenie špár v paneloch)
    * sanácie fasád, balkónov
    * montáž a demontáž reklám (veľkoplošné plachty, nálepky, bilboardy,
písmomaliarstvo atď)

Ponuka služieb - výškové práce