Sme tím odborne vyškolených ľudí,
ktorí realizujú rôznorodé práce vo
výškach a voľných hĺbkach všade tam,
kde iné technológie zlyhajú.
Výškové práce vykonávame s použitím
horolezeckej techniky. Je to výborná
alternatíva v prípadoch, kedy je
technicky nemožné, alebo finančne
nákladné použiť lešenia, rôzne
vysokozdvižné plošiny alebo žeriavy.