K prácam pristupujeme vždy s maximálnou profesionalitou a
snažíme sa zvyšovať svoje ambície, o čom svedčí získanie
zákazky na opravu fasády Bratislavského hradu, ktorú sme
zrealizovali.

Oprava prasklín Oprava náteru Oprava náteru Vyspravenie prasklín v murive